Voorwaarden

– Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk. Mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal de kinder- en opvoedcoach dit kenbaar maken aan derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt eerst uitdrukkelijk met u besproken.
– De kinder- en opvoedcoach heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten.
– De kinder- en opvoedcoach heeft geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van u en uw kind behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid.
– De kinder- en opvoedcoach is geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleggen met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvinden. Zo nodig ondersteunt de kinder- en opvoedcoach u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op met de kindercoach zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.

Comments are closed.